epower.png

RICA E-Power is een ECM upgrade speciaal ontworpen om de emissie te verminderen en het brandstofgebruik te verbeteren door de software van het motormanagement systeem te optimaliseren. Simpel gezegd, het is een milieuvriendelijke ECM remap die ontworpen is om geld te besparen.

Dit is misschien niets nieuws. De RICA Performance upgrades verbeteren ook het brandstofverbruik. RICA Enineering heeft dit concept verbeterd en heeft ECM optimalisatie op zijn kop gezet. Traditioneel lag de focus bij remapping op het verbeteren van de prestatie, waarbij een beter brandstofverbruik een extra bonus was. Met de RICA E-Power upgrade ligt de focus vooral op vermindering van de emissie en verbetering van het brandstofverbruik en minder op het verbeteren van de totale prestaties.

Onafhankelijke TNO-tests hebben bewezen dat RICA in staat is om de CO2 emissie tot 15% te reduceren en het brandstofverbruik met meer dan 15% te verminderen. Deze tests zijn identiek aan de tests waaraan de fabrikanten hun productie auto's onderwerpen om te kunnen voldoen aan de Europese emissie wetgeving.

De RICA testresultaten stelt autobezitters en bestuurders in staat om een directe vergelijking te maken tussen een standaard auto en een door RICA geoptimaliseerde auto om zo exact uit te rekenen wat de mogelijke brandstofkostenbesparing wordt. Deze resultaten zijn niet zomaar geschatte waarden die voor alle modellen gelden. Elk specifiek model is apart getest om zo het brandstofverbruik voor elk model te bepalen.